Evropska komisija je danes predstavila sklop ukrepov za povezovanje nacionalnih pobud za digitalizacijo industrije in z njo povezanih storitev v vseh sektorjih in spodbudila naložbe s pomočjo strateških partnerstev in omrežij. Predlagala je tudi konkretne ukrepe za hitrejše oblikovanje skupnih standardov na prednostnih področjih, kot so komunikacijska omrežja 5G, kibernetska varnost in modernizacija javnih storitev. Eden od današnjih načrtov je vzpostavitev evropskega oblaka, ki bo za 1,7 milijona evropskih raziskovalcev in 70 milijonov strokovnjakov na področju znanosti in tehnologije ustvaril virtualno okolje, v katerem bodo lahko hranili, upravljali, analizirali in ponovno uporabljali veliko količino podatkov iz raziskav. Danes predstavljeni ukrepi bodo predvidoma pritegnili več kot 50 milijard evrov javnih in zasebnih naložb v podporo digitalizacije industrije.

Precej gospodarskih vej je sicer že pohitelo z uvajanjem digitalnih tehnologij in procesov, vendar evropska industrija v vseh sektorjih ne glede na velikost podjetja ne bo konkurenčna v svetovnem merilu, če digitalnih priložnosti ne bo izkoristila v celoti. Pri prehodu v digitalno dobo zlasti zaostajajo tradicionalni sektorji (npr. gradbeni, agroživilski, tekstilni ali jeklarski sektor), pa tudi mala in srednja podjetja. Po ocenah nedavnih študij bo digitalizacija proizvodov in storitev industriji v vsej Evropi v naslednjih petih letih zagotovila nad 110 milijard evrov dodatnih prihodkov.

Več držav članic je že začelo izvajati strategije za podporo digitalizacije industrije. A če se želimo izogniti drobljenju trgov in zares izkoristiti digitalne novosti, kot je internet stvari, je potreben celosten pristop na evropski ravni. Komisija bo tako pomagala pri koordinaciji nacionalnih in regionalnih pobud za digitalizacijo industrije, naložbe bo usmerila predvsem v javno-zasebna partnerstva v EU in spodbujala izkoriščanje priložnosti, ki jih nudita naložbeni načrt EU in evropski strukturni in investicijski skladi. Hkrati bo Komisija vložila 500 milijonov evrov v omrežje vozlišč za digitalne inovacije (centre tehnološke odličnosti) po vsej EU, v katerih bodo podjetja lahko poiskala nasvete in testirala digitalne inovacije. Pripravila bo pilotne projekte velikega obsega za uveljavitev interneta stvari, s katerimi se bodo tehnologije interneta stvari še bolj uveljavile v pametnih mestih in hišah, povezanih avtomobilih ali storitev mobilnega zdravja. Komisija bo tudi sprejela zakonodajo, ki bo primerna za prihodnost, in predstavila evropski program za znanja in spretnosti, ki bo v pomoč pri pridobivanju znanj in spretnosti, brez katerih v digitalni dobi ni mogoče opravljati dela.

Komentirajte!

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.