logo_ce-sl-rvb-lrV skladu s programom bo financiranju raziskav in inovacij namenila skoraj 16 milijard evrov. Novi delovni program za leti 2016 in 2017 ponuja številne možnosti financiranja, ki skupaj pokrivajo skoraj 600 tem. Program bo podpiral vrsto medsektorskih pobud, kot so posodobitev evropske predelovalne industrije, tehnologija in standardi za samodejno vožnjo, internet stvari, industrija 2020 v krožnem gospodarstvu ter pametna in trajnostna mesta. Na voljo bodo sredstva za raziskave o varnosti na zunanjih mejah EU in razvoj novih tehnologij za preprečevanje kriminala in terorizma ter raziskave o izvoru in učinku migracijskih tokov v Evropi. Novi delovni program bo tudi nadgradil dosežke pri zdravstvenih raziskavah, kot so pomembna odkritja o eboli.

Cilj novega programa je tudi izboljšati učinek financiranja programa Obzorje 2020. Približno 2 milijardi evrov iz novega programa bosta namenjeni malim in srednje velikim podjetjem. Ta bodo lahko za raziskave in inovacije prejela tudi podporo iz drugih finančnih instrumentov EU in Evropskega sklada za strateške naložbe (EFSI), kar naj bi povečalo sinergije med različnimi možnostmi financiranja EU.

Program EU za raziskave in inovacije Obzorje 2020 bo v obdobju 2014–2020 namenil skoraj 77 milijard evrov raziskovalnim in inovacijskim projektom za okrepitev gospodarske konkurenčnosti Evrope. Financiranje je usmerjeno predvsem v izboljšanje vsakodnevnega življenja na področjih, kot so zdravje, okolje, promet, prehrana in energija.

Celotno sporočilo: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5831_sl.htm
Dodatne informacije: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5832_en.htm

Komentirajte!

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.