drogeEvropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami (EMCDDA) in Europol sta danes objavila poročilo o trgih z drogami v Evropski uniji za leto 2016. V poročilu ocenjujeta, da Evropejci vsako leto za prepovedane droge porabijo vsaj 24 milijard evrov, zaradi česar je to ena od najbolj dobičkonosnih dejavnosti organiziranega kriminala v Evropi.

Poročilo ugotavlja, da se trg z drogami nenehno razvija, prilagaja in izkorišča vse priložnosti, kar je ključni izziv za oblikovalce politik, urade za preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj ter organe, dejavne na področju javnega zdravja. Trg z drogami še naprej uporablja tradicionalne poti, a se poslužuje tudi novih načinov tihotapljenja, povezanih na primer z razvojem spletnih tehnologij. Videti je, da tihotapske poti niso več tako vezane na posamezne vrste blaga, vendar se za uvoz prepovedanih drog v Evropo še vedno izkorišča zakonita prometna in logistična infrastruktura, zlasti ladijski zabojniki. Poročilo prav tako opisuje krepitev povezav med trgovino z drogami in drugimi oblikami kriminala, vključno s terorizmom. Obravnava tudi vse hitrejše spreminjanje trga z drogami zaradi globalizacije in tehnologije ter geografsko koncentracijo združb, specializiranih za kazniva dejanja v zvezi z drogami.

V zvezi z bojem proti trgovini s prepovedanimi drogami poročilo ugotavlja, da lahko usklajeni ukrepi na ravni EU prinesejo pomembne rezultate, povzema pa tudi obsežen nabor priporočil in ukrepov na ključnih področjih. Strategija EU na področju drog (2013–2020) ter akcijski načrt (2013–2016) določata okvir za obravnavo problema prepovedanih drog v EU, ki dopolnjuje nacionalne strategije držav članic. Za dosego cilja, ki je zmanjšanje dostopnosti prepovedanih drog, je treba preprečevati trgovino z drogami, razbijati organizirane kriminalne združbe, učinkovito uporabljati kazenskopravni sistem, uspešno preprečevati, odkrivati in preiskovati kazniva dejanja na podlagi obveščanja in izboljšati izmenjavo obveščevalnih podatkov.

Celotno sporočilo: http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-16-1244_en.htm

Komentirajte!

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.