Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer Eurofound v nedavnem poročilu o družbenem položaju in zdravstvenem stanju mladih v Evropi ugotavlja, da je v EU 14 % mladih odraslih izpostavljenih tveganju za depresijo, 4 % oseb v starosti 15–24 let pa trpi za kronično depresijo. Mlade ženske lahko veliko pogosteje trpijo za simptomi depresije kot moški. V mnogih državah EU se je v zadnjem desetletju povečalo tudi število mladih brezdomcev, skoraj trije od desetih otrok v EU pa so bili leta 2016 izpostavljeni tveganju revščine. Število mladih brezdomcev se je od nastanka krize povečalo tudi v državah z visoko ravnjo družbene blaginje in socialne podpore. Eurofound nadalje ugotavlja, da je tveganje za depresijo močno povezano s socialno-ekonomskim statusom. Tveganju za depresijo so bolj izpostavljeni mladi v gospodinjstvih z nižjimi prihodki. Eurofound v poročilu še izpostavlja, da med mladimi prevladuje občutek marginalizacije zaradi gospodarske krize.

Slovenija se glede na tveganje za depresijo med mladimi v EU uvršča na deseto mesto. Tveganju je izpostavljenih slabih 15 % mladih, za kronično depresijo pa jih trpi manj kot desetina. Na lestvici, ki prikazuje pojavnost zmernih do hudih simptomov depresije med mladimi ženskamiv državah EU, pa se je Slovenija znašla na šestem mestu.

Komentirajte!

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.