Zadnje nacionalno poročilo standardne javnomnenjske raziskave Eurobarometer (EB88), izvedene jeseni 2017, kaže, da Slovenci menijo, da sta najpomembnejša izziva, s katerima se sooča Slovenija, zdravstveno in socialno varstvo (38 %) ter brezposelnost (29 %). Najpomembnejša izziva v EU pa sta po mnenju slovenskih anketirancev terorizem (46 %) in priseljevanje (43 %).

Večina Slovencev je glede prihodnosti EU optimistična (64 %), dobra tretjina vprašanih (34 %) pa je pesimističnih. Evropejci so v povprečju nekoliko bolj črnogledi ob razmišljanju glede prihodnosti EU; 57 % Evropejcev je glede prihodnosti EU optimističnih, 37 % pa je pesimistov.
Od pomladi 2017 pa je optimizem glede prihodnosti EU porasel tako v Sloveniji (+6 odstotnih točk) kot tudi v povprečju na ravni EU28 (za odstotno točko).

Slovenci tudi precej bolje kot državljani drugih držav EU ocenjujejo gospodarski položaj Unije. Skoraj dve tretjini Slovencev (65 %) kondicijo evropskega gospodarstva ocenjujeta kot dobro, manjšinski delež (29 %) meni nasprotno. V povprečju na ravni EU28 slaba polovica vprašanih (48 %) ocenjuje, da je evropsko gospodarstvo v dobrem stanju, 39 % Evropejcev pa se s tem ne strinja.

Eurobarometer med drugim redno preverja podporo državljanov nizu evropskih pobud in politik. Slovenci podobno kot v preteklih letih večinsko podpirajo prav vse naštete predloge, praviloma v višjem deležu kakor v povprečju preostali državljani Unije. V primerjavi s preteklim obdobjem (EB87) se je podpora prednostnim področjem in politikam EU med Slovenci še okrepila ali ostala na enaki ravni. Najvišjo podporo so Slovenci izkazali prostemu pretoku državljanov EU, ki lahko živijo, delajo, študirajo in poslujejo kjerkoli v EU (87 %) evropski gospodarski in monetarni uniji s skupno valuto evrom (85 %) ter skupni obrambni in varnostni politiki držav članic EU (81 %).

Večina Slovencev čuti občutek državljanske pripadnosti Evropski uniji (73 %), kar Slovenijo uvršča nekoliko nad povprečje na ravni EU28, kjer se je za državljane EU izreklo 70 % Evropejcev. Glede na stopnjo poznavanja pravic, ki jih prinaša državljanstvo EU, se Slovenci uvrščajo v zgornjo polovico držav EU28. 62 % Slovencev pozna svoje pravice iz naslova državljanstva EU, med Evropejci pa se svojih državljanskih pravic zaveda 54 % vprašanih.

Državljani posameznih držav članic se zelo razlikujejo glede mnenja o tem, ali njihov glas v EU šteje. Med Slovenci prevladujejo tisti, ki menijo, da njihov glas v EU ni slišan (52 %), obratno pa meni 42 % Slovencev. To mnenje je precej podobno povprečju odgovorov vseh vprašanih na ravni EU28, kjer 44 % Evropejcev meni, da njihov glas šteje, polovica (50 %) pa se s to trditvijo ne strinja. V zadnjih mesecih se je sicer občutek, da njihov glas v evropski povezavi šteje, med anketiranimi povečal. V povprečju se je na ravni EU glede na prejšnjo raziskavo (EB87) to mnenje povečalo za 2 odstotni točki, med Slovenci pa za 5 odstotnih točk.

Pri vprašanju obveščenosti o evropskih vprašanjih večji del Slovencev (55 %) odgovarja, da se ne čutijo dobro obveščeni o evropskih vprašanjih, medtem ko 44 % Slovencev meni nasprotno. V povprečju se vprašani v EU počutijo glede evropskih vprašanj še nekoliko manj obveščeni kot Slovenci; 42 % Evropejcev pravi, da so dobro obveščeni, 57 % pa se počuti slabo obveščenih o evropskih vprašanjih.

Jesenska javnomnenjska raziskava Eurobarometer je bila izvedena novembra 2017 in je zajela 28.055 oseb v EU, od tega 1.009 v Sloveniji.

Komentirajte!

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.