Evropski uniji so poplave zgolj leta 2016 povzročile za 6 milijard evrov gospodarske škode. Od leta 2000 je v poplavah življenje izgubilo 700 ljudi. Glede na napovedi naj bi se v naslednjih letih pogostost poplav v globalnem merilu in v nekaterih evropskih regijah zaradi podnebnih sprememb še povečala – v Evropi naj bi bilo v naslednjih desetletjih ogroženih med pol milijona do milijon ljudi. EU je zato vzpostavila nekaj učinkovitih mehanizmov, ki državam pomagajo, da se na poplave pravočasno pripravijo in nanje hitro odzovejo ter s tem omejijo škodo.

V EU tako od leta 2012 deluje sistem EU za poznavanje poplavnih razmer (EFAS), ki lahko natančno in zanesljivo predvidi poplave kjerkoli v Evropi 10 dni vnaprej. Oblasti s tempridobijo dragoceni čas, da se oskrbijo z zalogami in opozorijo prebivalce. Takšno napovedovanje je še posebej pomembno za čezmejne rečne bazene. Razmere se v poplavah naglo spreminjajo in vsak tak pojav zahteva drugačen scenarij odzivanja. Države se zato zanašajo nasatelitsko storitev kartiranja evropskega sistema Copernicus. Copernicus, program EU za opazovanje Zemlje, spremlja spremembe v ozračju in podnebju ter splošno zdravje našega kopnega in morij. Evropski center za usklajevanje nujnega odziva (ERCC), 24-urna dežurna služba pri Evropski komisiji, pa spremlja razmere po vsem svetu, izdaja opozorila in koordinira pomoč EU ob velikih naravnih katastrofah. Vsi ti mehanizmi se med seboj dopolnjujejo, so hitri in učinkoviti, za njimi pa stojijo predani in izkušeni strokovnjaki, ki se trudijo za skupen cilj: zaščititi ljudi in čim bolj omejiti škodo.

Kako sistem deluje v praksi, nazorno kaže primer Irske, ki so jo pozimi 2015/2016 prizadele hude poplave. V okviru vseevropske kampanje EU varujemo skupaj predstavljamo številne resnične zgodbe in ljudi, ki pripovedujejo o tem, kako Evropska unija pomaga varovati našo družbo in okolje, pa naj gre za varnost igrač, gašenje požarov, zdravje ljudi, varovanje meja ali boj proti organiziranemu kriminalu.

Komentirajte!

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.