Evropska komisija v sklopu dolgoročnega proračuna EU za obdobje 2021–2027 predlaga skoraj trikratno povečanje financiranja za migracije in upravljanje meja, in sicer na 34,9 milijarde evrov v primerjavi s 13 milijardami evrov v prejšnjem obdobju. Predlog Komisije je odziv na povečane izzive na področju migracij, mobilnosti in varnosti, pri čemer so prožnejši instrumenti financiranja za obravnavo nepredvidenih migracijskih dogodkov in varovanje meja v središču novega proračuna.

Komisija predlaga, da se dodeli 21,3 milijarde evrov za upravljanje meja na splošno in da se vzpostavi nov sklad za integrirano upravljanje meja v vrednosti več kot 9,3 milijarde evrov, ki bo okrepil varovanje zunanjih meja EU ter zagotovil nadaljnji razvoj in posodobitev vizumske politike EU, povečal varnost in ublažil tveganja nedovoljenih migracij. Evropska agencija za mejno in obalno stražo pa bo dodatno okrepljena z novimi stalnimi enotami, sestavljenimi iz približno 10 000 mejnih policistov. Novi sklad za meje bo s financiranjem opreme za carinske kontrole tudi podpiral države članice pri izvajanju teh kontrol.

Komisija v okviru novega Sklada za azil in migracije predlaga povečanje financiranja za migracije za 51 % oziroma na 10,4 milijarde evrov. Sklad bo podpiral prizadevanja držav članic na treh ključnih področjih, tj. azil, zakonite migracije in vključevanje ter preprečevanje nedovoljenih migracij in vračanje.

Komentirajte!

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.