Po podatkih evropskega statističnega urada Eurostata je bil leta 2014 vsak šesti odrasli prebivalec EU predebel. Debelost predstavlja resen zdravstveni problem, meri pa se z indeksom telesne mase (ITM) odraslih. Debelost je opredeljena z ITM, ki znaša 30 ali več. V celotni EU je bilo leta 2014 med odraslimi osebami, to so starejši od 18 let, 15,9 % debelih ljudi (ITM več kot 30). Slovenija se je uvrstila nekoliko nad povprečje z 19,2–odstotnim deležem debelih ljudi.

Normalno težo je leta 2014 v EU imelo 46,1 % odraslih (ITM 18,5 – 25), 35,7 % je bilo nekoliko predebelih (ITM med 25 in 30), 2,3 % ljudi pa je imelo prenizko težo (ITM pod 18.5).

Delež debelih odraslih se spreminja glede na starostno skupino in stopnjo izobrazbe. Z izjemo starejših od 75 let velja, da višja kot je starostna skupina, večji je delež debelih oseb. Podobno razmerje obstaja pri izobrazbeni stopnji – med bolj izobraženimi je debelih ljudi manj in obratno.

Komentirajte!

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.