Energetika Ljubljana z najnižjimi cenami plina

S sedeža Energetike Ljubljana, ki oskrbuje največje število slovenskih odjemalcev zemeljskega plina, so sporočili, da dodatno znižujejo cene tega energenta, ki bodo tako ponovno najnižje v Sloveniji. S 1. novembrom je namreč Energetika Ljubljana pripravila novo konkurenčno ceno zemeljskega plina, ki bo veljala najmanj do 31. decembra 2012. Neto cena zemeljskega plina bo tako do novega leta znašala 0,3589 evrov na standardni kubični meter, kar pomeni 30% znižanje glede na raven cen iz meseca septembra 2012, po novem letu pa družba zagotavlja, da cena ne bo presegla 0,3970 evrov na standardni kubični meter in sicer najmanj do konca ogrevalne sezone. Poleg znižanja cen zemeljskega plina za gospodinjske in poslovne odjemalce pa ima Energetika Ljubljana še vedno v ponudbi akcijski paket »Bodi aktiven«, ki odjemalcem zagotavlja skoraj 40 % nižjo ceno zemeljskega plina glede na raven cen iz septembra 2012.
Energetika Ljubljana ima izkušnje z nastopom na konkurenčnem trgu z zemeljskim plinom že od odprtja trga v letu 2007. Na podlagi uspešnega nastopa na razpisih, dobavlja družba zemeljski plin večjim poslovnim odjemalcem na področju celotne Slovenije. Družba je že v preteklosti vse prejete ugodnosti vedno prenašala na odjemalce. To ji je omogočilo, da je bila cenovno najbolj konkurenčna v vseh tržnih segmentih. S tako poslovno politiko bo nadaljevala tudi v prihodnje, kar dokazujejo z danes objavljenim cenikom, ki je posledica izpogajanih ugodnosti v spremenjenih tržnih razmerah na regionalnem trgu.
V družbi tako sledijo in izpolnjujejo svojo zavezo o varni in zanesljivi oskrbi po konkurenčnih cenah. Energetika Ljubljana ponuja odjemalcem poleg najnižjih cen zemeljskega plina tik pred začetkom ogrevalne sezone še celo vrsto dodatnih storitev.
Med bogato ponudbo storitev Energetike Ljubljana spadajo tudi nepovratne finančne spodbude, izvedba notranje plinske napeljave v paketu s plinskim kotlom, izdelava projektne dokumentacije, ponudba pogonskega goriva CNG (stisnjen zemeljski plin), ki se prodaja pod blagovno znamko Metan ter različne finančne ugodnosti (finančni najemi, krediti).