Energetika Ljubljana ponuja nov produkt na trgu s plinom

Predstavniki Energetike Ljubljana so v tem tednu predstavili nov produkt, namenjen končnim odjemalcem zemeljskega plina. Produkt, ki potrošnikom zagotavlja nižje cene plina za kar dvanajst mesecev, cilja na proaktivnost odjemalcev pri izbiri ponudnika zemeljskega plina, kjer bo konkurenca zaradi velikih sprememb, ki se dogajajo na trgu s plinom v Evropi, z vstopom večih ponudnikov le naraščala.
»150 let izkušenj na področju oskrbe s plinom je vsekakor tista dodana vrednost, ki bo skupaj z novimi, odjemalcem prijaznimi produkti, naša poglavitna konkurenčna prednost pred ostalimi igralci na odprtem trgu z zemeljskim plinom,« je ob novonastalih razmerah na trgu poudaril Hrvoje Drašković, direktor Javnega podjetja Energetika Ljubljana in dodal: »Naš cilj je, da izkoristimo prednosti večje ponudbe plina na trgu in svojim potrošnikom zagotovimo konkurenčno ponudbo in zanesljivo dobavo«.
Produkt »Bodi aktiven, zmanjšaj račun« s prijavo v akcijo omogoča obstoječim ter novim odjemalcem zemeljskega plina dodatno ugodnost v obliki nižjega mesečnega računa v naslednjem letu oziroma 12 mesecih.
To je le ena izmed storitev, ki jih pripravlja Energetika Ljubljana. Že sedaj se izvaja nabor storitev kot npr. nepovratne finančne spodbude, izvedba notranje plinske napeljave v paketu s plinskim kotlom, izdelava projektne dokumentacije, ponudba pogonskega goriva CNG (stisnjen zemeljski plin), ki se prodaja pod blagovno znamko Metan, različne finančne ugodnosti (finančni najemi, krediti). Ponujene bodo tudi storitve energetskega svetovanja ter enakomerni mesečni obrok, s čimer bodo zaokrožili celovite energetske rešitve za gospodinjske ter poslovne odjemalce.
»Uvedba tega produkta predstavlja velik korak za potrošnike plina, ki si lahko nižjo ceno plina zagotovijo za celo leto,« so ob tej priložnosti poudarili na Energetiki Ljubljana.
Zemeljski plin je t.i. zeleno fosilno gorivo oz. gorivo prihodnosti, ki končnim porabnikom omogoča, da s svojo izbiro plina za ogrevanje prispevajo k trajnostni, učinkoviti rabi energije ter ohranjanju okolja.