“Brezplačnih plastičnih nosilnih vrečk na blagajnah v trgovinah po Sloveniji tako kot v preostali EU morda že kmalu ne bo več. Bolj razsipni ko so prebivalci posamezne države s plastičnimi nakupovalnimi vrečkami, dražje morajo te postati. Koliko dražje, bodo prebivalci Slovenije izvedeli prihodnji mesec. Brezplačne plastične nosilne vrečke, ki jih trgovci danes radi ponujajo kupcem na blagajnah, morajo do konca leta 2018 izginiti iz trgovin. Ali pa morajo Slovenija in druge evropske države z drugimi ukrepi – recimo z obdavčitvijo – poskrbeti za to, da povprečen prebivalec do konca leta 2019 ne bo porabil več kot 90 lahkih plastičnih nosilnih vrečk na leto oziroma ne več kot 40 takšnih vrečk šest let pozneje. To zaradi velikega smetenja okolja in negospodarne rabe naravnih virov zahteva evropska direktiva o zmanjševanju potrošnje lahkih plastičnih nosilnih vrečk. Zelo lahke plastične vrečke, ki služijo higienski zaščiti nepakiranih živil, so izvzete,” so poročali v Dnevniku.

Velika potrošnja plastičnih vrečk za enkratno uporabo, ravnanje z njimi po uporabi in njihova odpornost na razgradnjo škodujejo okolju, najbolj morskim ekosistemom. Poraba plastičnih vrečk se med državami Evropske Unije razlikuje glede na nakupovalne navade, okoljsko ozaveščenost potrošnikov, ter tudi obstoj in učinkovitost posameznih ukrepov javne politike. V letu 2015 je bila na ravni EU zato sprejeta Direktiva 2015/720/EU glede zmanjšanja potrošnje lahkih plastičnih nosilnih vrečk, ki vključuje več nalog in ciljev.

Nekatere države članice Evropske unije so z uvedbo dajatev in drugih ukrepov že dosegle veliko manjšo uporabo, kar kaže na to, da je rezultate mogoče doseči z učinkovitimi ukrepi, še vedno pa vsako leto več kot 8 milijard plastičnih vrečk konča na smetiščih Evrope.

V letu 2010 je bilo na trg Unije danih približno 98,6 milijarde plastičnih nosilnih vrečk, kar znaša 198 plastičnih nosilnih vrečk na državljana EU na leto. Velika večina teh skoraj 100 milijard vrečk je lahkih plastičnih vrečk, ki se redkeje ponovno uporabijo kot debelejše vrečke. Številke se med državami članicami zelo razlikujejo, saj se ocenjena letna uporaba lahkih plastičnih nosilnih vrečk na prebivalca giblje od 4 vrečk na Danskem in Finskem do 466 vrečk na Poljskem, Portugalskem in Slovaškem.

Komentirajte!

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.