Dvodnevno srečanje ministrov in ministric EU

V Bruslju se jutri začenja tudi dvodnevno srečanje ministrov in ministric EU za pravosodje in notranje zadeve, ki se ga bodo udeležili tudi komisarja Dimitris Avramopulos in Julian King ter komisarka Věra Jourová.

V četrtek bodo udeleženci razpravljali o napredku pri reformi skupnega evropskega azilnega sistema in pravil EU o vračanju. Po pričakovanjih naj bi sprejeli delni splošni pristop o predlogu Komisije o okrepljeni evropski mejni in obalni straži ter splošni pristop o novih pravilih za odstranitev terorističnih vsebin s spleta. Na dnevnem redu je še razprava o stanju v zvezi s celovitim pristopom k migracijam. Udeleženci naj bi sprejeli tudi sklepe Sveta o boju proti antisemitizmu. Popoldne naj bi potrdili ukrepe za boj proti tihotapskim mrežam ter razpravljali o prioritetah za naslednji večletni proračun EU na področju pravosodja in notranjih zadev. Komisar Dimitris Avramopulos se bo udeležil tiskovne konference ob približno 17.30.

V petek naj bi pravosodni ministri sprejeli splošni pristop glede treh dosjejev, in sicer o pogodbenem pravu in direktivi o prodaji blaga, novih pravilih za boljšo zaščito otrok v čezmejnih družinskih postopkih (uredba Bruselj IIa) ter predlogu o elektronskih dokazih. Predsedstvo bo poročalo o napredku pri pogovorih o uredbi o odstopu terjatev. Razprave bodo namenjene tudi boju proti antisemitizmu s kazenskopravnimi sredstvi. Popoldne bodo udeleženci izmenjali mnenja o mednarodnih vidikih za lažji dostop do elektronskih dokazov, Komisija pa bo poročala o napredku pri vzpostavljanju Evropskega javnega tožilstva ter stanju glede hrambe podatkov. Komisarka Věra Jourová se bo udeležila tiskovne konference ob približno 18.00.