Društvo malih delničarjev Pivovarne Laško odsvetuje sprejem prevzemne ponudbe KS Naložbe

Pivovarna Lasko

Društvo malih delničarjev Pivovarne Laško (DMDPL), ki zastopa interese izključno malih delničarjev Pivovarne Laško, si je kot osnovni namen svojega delovanja zastavilo kakovostnejšo in bolje organizirano skrb za interese delničarjev Pivovarne Laško, prepričano, da je skupni interes vseh delničarjev Pivovarne Laško dolgoročen in stabilen razvoj družbe in aktivno sodelovanje delničarjev pri doseganju le-tega.
Izvršni odbor DMDPL je preučil prevzemno ponudbo KS Naložbe, za katero smatra, da je neresna, podcenjujoča, celo žaljiva, upoštevajoč dejansko vrednost Skupine Pivovarne Laško. Pivovarna Laško, Pivovarna Union in Radenska so družbe, ki tekoče poslujejo izredno uspešno in njihova vrednost je bistveno višja od ponujenih 9 obveznic KS Naložbe za 1 delnico Pivovarne Laško. Tudi če bi bila realna vrednost ene obveznice enaka nominirani, kar pa je v tem trenutku nemogoče vedeti, saj z obveznicami KS Naložbe sploh še ni bilo trgovanja.