Dohodkovna neenakost se je povečala v približno dveh tretjinah držav članic EU predvsem zaradi naraščajoče brezposelnosti od začetka krize. Zaradi zaustavitve dohodkovne konvergence med evropskimi državami pa se je povečala tudi dohodkovna neenakost na ravni EU. Tako ugotavlja Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (Eurofound) v nedavnem poročilu o dohodkovni neenakosti in zaposlitvenih vzorcih v Evropi pred veliko recesijo in po njej.

Eurofound nadalje navaja, da se je dohodkovna neenakost občutno zmanjšala pred letom 2008, zlasti zaradi močne dohodkovne konvergence med evropskimi državami. Vendar je kriza ustavila ta proces in začela povečevati neenakost tako v EU kot celoti kot med večino njenih držav. Medtem ko so včasih na neenakost najbolj vplivale razlike v plačah, pa je v zadnjih letih glavni vzrok zanjo brezposelnost. Posledic krize niso občutile samo novejše države članice ali sredozemske države, ampak tudi starejše in bolj severne države, sicer znane po tradiciji enakosti, kot so Nemčija, Švedska in Danska. Vendar pa so mnoge države z ustrezno socialno politiko uspele ublažiti povečanje neenakosti. Poročilo tudi kaže, da je kriza zmanjšala povprečni razpoložljivi dohodek gospodinjstev skoraj v vseh evropskih državah, v večini držav pa se je občutno skrčil srednji sloj. Prav tako je kriza pokazala, da realni razpoložljivi dohodek gospodinjstev ni vedno odraz indeksov relativne neenakosti ali podatkov o BDP-ju na prebivalca. Za oceno blagostanja in gospodarske blaginje evropske družbe bi bilo treba upoštevati širši nabor kazalnikov, da bi se ustrezno odrazil upad življenjskega standarda zaradi velike recesije.

Več si preberite : https://www.eurofound.europa.eu/sl/publications/report/2017/income-inequalities-and-employment-patterns-in-europe-before-and-after-the-great-recession?_cldee=Y29tbS1yZXAtbGp1QGVjLmV1cm9wYS5ldQ%3d%3d&recipientid=contact-ddfcedbf1038e311aa61005056825f55-2451d5791a5e4c98a237c32ee9adb8e8&utm_source=ClickDimensions&utm_medium=email&utm_campaign=SAI%3A%20Labour%20market%20change&esid=9a624ed1-0f08-e711-944c-00505682489a&urlid=1

Komentirajte!

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.