Evropska komisija in Nemčija sta dosegli dogovor o pošteni in nediskriminatorni shemi cestninjenja, ki je v celoti skladen z zakonodajo EU. Ob robu zasedanja Sveta za promet v Bruslju sta se namreč sestala evropska komisarka za promet Violeta Bulc in nemški zvezni minister za promet in digitalno infrastrukturo Alexander Dobrindt. Po večletnih razpravah sta se dogovorila o rešitvi, s katero se bo, ko bo v celoti izvedena, zaključil pravni spor glede načrtovane uvedbe cestnine za osebna vozila v Nemčiji. Ta dogovor bo spoštoval temeljno pravico evropskih državljanov do nediskriminacije na podlagi državljanstva in zagotovil pravično financiranje infrastrukture ter hkrati olajšal prehod na mobilnost z nizkimi emisijami.

Na podlagi doseženega dogovora bo nemška zvezna vlada predlagala spremembe dveh obstoječih zakonodajnih aktov. Zakon o infrastrukturi, ki uvaja cestnino za osebna vozila („PkW Maut“), bo spremenjen tako, da se bo uvedlo pet kategorij vozil (namesto sedanjih treh), kar bo omogočilo boljše razlikovanje cestnine na podlagi okoljskih meril. Cena kratkoročnih vinjet, ki jih običajno kupijo tuji vozniki, se bo znižala v primerjavi s ceno letne vinjete in bo pod razmerjem 1:7,3. Za najbolj okolju prijazne avtomobile naj bi tako cena kratkoročne vinjete (za 10 dni) znašala samo 2,50 evra, ker je precej manj od leta 2015 prvotno predlaganih 5 evrov. Davek na motorna vozila pa se bo ponovno spremenil, da bi se zagotovila posebej ugodna obravnava najbolj okolju prijaznih vozil v letnem davku na motorna vozila.

Komisija bo zdaj postopek za ugotavljanje kršitev do nadaljnjega „zamrznila“. Zadeva bo formalno zaključena šele po sprejetju in objavi spremenjene nemške zakonodaje, v kateri bodo upoštevani pravni pomisleki Komisije. Komisija bo kot vedno še naprej spremljala pravilno izvajanje in uporabo zakonodaje po njenem sprejetju.

Celotno sporočilo: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4221_sl.htm

Komentirajte!

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.