Dogovor EU in Avstralije o trgovanju z emisijami CO2

Evropska unija in Avstralija sta danes objavili dogovor o medsebojni povezavi svojih sistemov trgovanja z emisijami ogljikovega dioksida. Popolno povezavo obeh sistemov, ki bo začela veljati najpozneje 1. julija 2018, sta napovedala avstralski minister za podnebne spremembe in energetsko učinkovitost Greg Combet ter evropska komisarka za podnebne ukrepe Connie Hedegaard.
Povezava bo vzpostavljena prek vzajemnega priznavanja emisijskih kuponov med obema sistemoma, ki delujeta po načelu omejevanja in trgovanja. Podjetja bodo tako lahko izbirala med uporabo emisijskih kuponov iz avstralskega sistema za trgovanje z emisijami ali sistema EU za trgovanje z emisijami (EU ETS). Današnji dogovor je podlaga za prvo medcelinsko povezavo tovrstnih sistemov ter pomeni dodatni zagon za mednarodno sodelovanje na področju podnebnih sprememb in vzpostavitev močnega mednarodnega trga emisij ogljikovega dioksida. Do popolne povezanosti obeh sistemov leta 2018 se bodo nadaljevala pogajanja, od 1. julija 2015 pa bo že vzpostavljena začasna povezava, v skladu s katero bodo lahko avstralska podjetja uporabljala emisijske kupone EU za izpolnjevanje obveznosti iz avstralske sheme za trgovanje z emisijami.

Vir: PEK