Denar za inovacijske projekte

Evropska komisija bo 283 inovacijskim projektom namenila 173 milijonov evrov za lažje uveljavljanje inovacij na trgu. Podpora bo zagotovljena v okviru Instrumenta za MSP-je in instrumenta Hitra pot do inovacij v okviru 2,7 milijarde evrov vrednega pilotnega Evropskega sveta za inovacije, ki poteka med letoma 2018–2020 v okviru programa Obzorje 2020.

Med novimi prejemniki iz t. i. prve faze Instrumenta za MSP-je, ki bodo prejeli po50.000 evrov za pripravo poslovnih načrtov, brezplačno usposabljanje inposlovne pospeševalne storitve, so tudi tri slovenska podjetja: I.D.Conference d.o.o. z Brezovice ter ZORN PLUS podjetje za inženiring, kooperacijo in svetovanje d.o.o. in ENVIT okoljske tehnologije in inženiring d.o.o. iz Ljubljane.

Evropski svet za inovacije je do zdaj že podprl 1276 projektov v skupni vrednosti 731,15 milijona evrov. Komisija je v okviru naslednjega programa za raziskave in inovacije Obzorje Evropa predlagala nadaljevanje pilotne sheme z ustanovitvijo polno delujočega Evropskega sveta za inovacije, ki bo nudil storitve vse na enem mestu za prelomne tehnologije z visokim potencialom ter inovativna podjetja s potencialom za rast.