Evropi bomo 21. maj odslej praznovali kot evropski dan Nature 2000. Že letos bo ta poseben dan, namenjen naravi, zaznamovalo več sto lokalnih dogodkov in dejavnosti mrežnega povezovanja. Danes se je začel tudi nov krog tekmovanja za evropsko nagrado Natura 2000. Gre za še eno pobudo Komisije, katere namen je nagraditi odličnost pri upravljanju in promociji omrežja ter ozaveščati o območjih Natura 2000 in njihovih koristih za evropske državljane. Zmagovalci šestih kategorij nagrade bodo razglašeni na evropski dan Nature 2000 naslednje leto.

Skupno izjavo o evropskem dnevu Nature 2000 so na današnji slovesnosti podpisali komisar za okolje Karmenu Vella, predsednica Odbora Evropskega parlamenta za okolje Adina-Ioana Valean, prvi podpredsednik Odbora regij Karl-Heinz Lambertz in namestnik stalnega predstavnika Malte Neil Kerr. Z razglasitvijo evropskega dneva Nature 2000 je Evropska komisija izpolnila svojo prvo zavezo iz najnovejšega Akcijskega načrta za naravo, ljudi in gospodarstvo, ki je bil sprejet 27. aprila na podlagi temeljite ocene direktiv o pticah in habitatih.

Natura 2000 je evropsko omrežje posebnih varstvenih območij, namenjeno ohranjanju biotske raznovrstnosti. Ima tudi pomembno gospodarsko vlogo, saj poleg ohranjanja evropske naravne dediščine z ekosistemskimi storitvami, kot so shranjevanje ogljikovega dioksida, čiščenje voda in opraševanje, ter turizmom k BDP EU prispeva med 1,7 in 2,5 %.

Celotno sporočilo: http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-17-1326_en.htm
Dodatne informacije: http://ec.europa.eu/environment/index_en.htm

Komentirajte!

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.