Evropska komisija je predstavila sveženj ukrepov za učinkovitejši prehod na čisto energijo. Glavni cilji današnjih predlogov so: postaviti energijsko učinkovitost na prvo mesto, prevzeti vodilno vlogo na področju energije iz obnovljivih virov v svetovnem merilu in zagotoviti pošteno obravnavo odjemalcev.

Zakonodajni predlogi v svežnju „Čista energija za vse Evropejce“ zadevajo energijsko učinkovitost, energijo iz obnovljivih virov, zasnovo trga električne energije, zanesljivost oskrbe z električno energijo in nova pravila za upravljanje energetske unije. Komisija poleg tega predlaga novo usmeritev okoljsko primerne zasnove izdelkov ter strategijo za povezano in avtomatizirano mobilnost. V svežnju so tudi ukrepi za pospeševanje inovacij na področju čiste energije in obnovo zgradb v Evropi. Predlogi prav tako zajemajo ukrepe za spodbujanje javnih in zasebnih naložb, spodbujanje konkurenčnosti industrije ter blažitev družbenih učinkov prehoda na čisto energijo. Komisija preučuje tudi, kako bi EU ohranila vodilno vlogo na področju tehnologij in storitev za čisto energijo, s katero bi pomagala tretjim državam, da bi dosegle cilje svojih politik.

Naložbe v čiste energetske vire so v letu 2015 znašale nad 300 milijard evrov. EU lahko z dosežki raziskav, razvoja in inovacij spremeni ta prehod v konkretno priložnost za industrijo. Z mobilizacijo dodatnih 177 milijard evrov javnih in zasebnih naložb na leto od leta 2021 lahko s tem svežnjem doseže 1-odstotno rast bruto domačega proizvoda v naslednjem desetletju in ustvari 900.000 novih delovnih mest.

Voditelji vlad in držav EU so oktobra 2014 sprejeli okvir podnebne in energetske politike do leta 2030 za EU, ki predvideva zmanjšanje emisij toplogrednih plinov do leta 2030 za najmanj 40 %. Komisija je že predstavila ključne predloge za uresničitev teh ciljev, med drugim reformo sistema EU za trgovanje z emisijami (ETS) ter predloge za hitrejši prehod na nizkoogljično gospodarstvo v drugih ključnih sektorjih evropskega gospodarstva. Današnji predlogi so še zadnji ključni elementi, potrebni za popolno uresničitev okvira podnebne in energetske politike, zlasti na področju obnovljivih virov energije in energijske učinkovitosti.

Celotno sporočilo: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4009_sl.htm

Komentirajte!

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.