Če bo vaša stranka v vladi, ali boste zahtevali, da člani vlade nosijo tudi materialno odgovornost za svoje odločitve pri porabi davkoplačevalskega denarja?

Jožef Jarh, predsednik SED: “Veste, mi imamo parlamentarno demkracijo in tistih 46 ali več poslancev, ki postavi vlado so odgovorni za delovanje vlade, še bolj res pa je, da ustava določa , da poslanci niso vezani na nobena navodila in s tem za nobeno odgovornost do države, razen do lastnih koristi.”
Miran Šic, predsednik Stranke Humana Slovenija:“Vsekakor Stranka Humana Slovenija zahteva poleg moralne tudi materialno odgovornost za sprejete odločitve naših članov vlade-poslancev.”
Marija Krnc Kogovšek, Gibanje za Slovenijo: “Seveda. Delovali bomo za »Dobro vseh ljudi!«”
Niko Okorn, odnosi z javnostmi, SMS – ZELENI : “SMS – ZELENI postavljamo varovanje javnega interesa med naše ključne vrednote in cilje, zato bomo zahtevali bistveno strožji nadzor ter transparentno in družbeno odgovorno delo javnih funkcionarjev, kar vključuje tudi osebno odgovornost preteklih in bodočih odločevalcev v javni sferi.”
Tina Hrastnik, Služba za odnose z javnostmi, ZARES – socialno liberalni: “Državni zbor je tudi s podporo poslanske skupine Zares na zadnji redni seji sprejel novelo kazenskega zakonika, s katero se uveljavlja novo kaznivo dejanje oškodovanja javnih sredstev (257.a člen KZ-1), ki zagotavlja učinkovito kazenskopravno varstvo proračunskih in drugih javnofinančnih sredstev (kršilci se kaznujejo z denarno in zaporno kaznijo od 3 mesecev do 8 let), saj škodljivo ravnanje v primeru javnih sredstev za doseganje javne koristi neposredno prizadene celotno družbo, zaradi kršitve pa je tudi dodatno obremenjen proračun oz. druga javna blagajna.”
Miran Potrč, podpredsednik stranke SD: “Upoštevaje enakost vseh pred zakonom bomo poleg poudarjene politične odgovornosti – preiskovalne komisije, interpelacije, ustavna obtožba in volitve – za člane vlade uveljavili enako kazenskopravno in odškodninsko odgovornost kot za druge državljane.”
Nataša Pelko, odnosi z javnostmi, Lista Zorana Jankovića-Pozitivna Slovenija: “Člani vlade so politično in kazensko odgorvorni za svoja dejanja.”
Janez Tomšič, podpredsednik SLS: “DA, v SLS smo mnenja, da mora vsakdo, tudi člani Vlade RS, nositi poleg politične in kazenske odgovornosti tudi materialno odgovornost za škodljiva in nestrokovna ravnanja z javnimi sredstvi.”

2 komentarjev to “Če bo vaša stranka v vladi, ali boste zahtevali, da člani vlade nosijo tudi materialno odgovornost za svoje odločitve pri porabi davkoplačevalskega denarja?”

 1. Komentiral/a Miran Humana Slovenija dne 23. Nov 2011

  Sem šel gledat če so nas objavili, pa vidim da so.
  lp
  Miran
  http://www.humana-slovenija.si

 2. Komentiral/a jožef jarh dne 30. Nov 2011

  Predvsem vladajoči Poslanci nosijo največjo neposredno odgovornost za vse, kar so se(če so se in kar se nihče dosedaj še ni obvezal) pravno formalno obvezali v svojih volilnih programih. Ko bo spremenjena Ustava, ki jo predlaga stranka SED , da so poslanci vezani izvajati svoj volilni program in če s ga ne izvajajo po času in vsebini , imajo pravico volilc iposlanca , ki se ne drži volilnega programa takoj zamenjati-odpoklicati in zamenjati z drugim, pri tem pa razrešeni poslanec nosi stroške odstopanja od volilnega programa. Predsednik stranke enakopravnih dežel SED, Jarh jožef