Izboljšano digitalno znanje v Sloveniji

Datum objave: torek, 23. maj 2017

Nedavno objavljeno Poročilo o digitalnem napredku Evrope kaže, da je Slovenija v indeksu digitalnega gospodarstva in družbe za leto 2017 (DESI) napredovala na 17. mesto in spada v skupino srednje uspešnih držav. Slovenija je dosegla znaten napredek pri vključevanju digitalnih tehnologij v podjetjih, s čimer se je umestila nad povprečje EU. Izboljšala so se digitalna [...]

Oznake:

Spol, spretnosti in prekarno delo v EU

Datum objave: ponedeljek, 22. maj 2017

Evropski inštitut za enakost spolov (EIGE) je nedavno objavil študijo Spol, spretnosti in prekarno delo v EU, v katerem analizira stanje nizkokvalificiranih ljudi EU ter glavne izzive zanje. Na trgu dela se stalno povečujejo zahteve po kompetencah v vseh sektorjih. To je velik izziv za 64 milijonov žensk in moških v EU z nizko ravnjo [...]

Oznake:

Dan Nature 2000

Datum objave: nedelja, 21. maj 2017

Evropi bomo 21. maj odslej praznovali kot evropski dan Nature 2000. Že letos bo ta poseben dan, namenjen naravi, zaznamovalo več sto lokalnih dogodkov in dejavnosti mrežnega povezovanja. Danes se je začel tudi nov krog tekmovanja za evropsko nagrado Natura 2000. Gre za še eno pobudo Komisije, katere namen je nagraditi odličnost pri upravljanju in [...]

Oznake:

Platforma za dobrbit živali

Datum objave: sobota, 20. maj 2017

Evropska komisija je objavila sestavo platforme EU za dobrobit živali. Platforma združuje 75 organizacij iz javnega in zasebnega sektorja ter mednarodnih medvladnih organizacij, namen njihovega sodelovanja pa je povečati razpravo o tej temi in tako izboljšati dobrobit živali v EU. Evropska komisija je prek razpisa za zasebne organizacije in neodvisne strokovnjake izbrala 40 članov, ki [...]

Oznake:

Z domeno .eu je registriranih več kot 3,7 milijonov naslovov

Datum objave: petek, 19. maj 2017

Evropska komisija začenja javno posvetovanje o pravilih, ki urejajo spletno domeno .eu najvišje ravni. Domena .eu je bila ustanovljena leta 2002, uradno pa se je začela uporabljati 7. decembra 2005. Evropska komisija želi zdaj preveriti, ali so predpisi, ki urejajo to področje, še vedno ustrezni. Z domeno .eu je registriranih več kot 3,7 milijonov naslovov, [...]

Oznake:

Posvet o izboljšanju prava

Datum objave: četrtek, 18. maj 2017

Evropska komisija je začela javno posvetovanje o izboljšanju prava družb EU. Posvetovanje se osredotoča na uporabo digitalnih orodij in postopkov skozi celotno življenjsko obdobje podjetja, čezmejno mobilnost podjetij ter pravne postopke v primeru čezmejnih sporov. Komisija bo zbrana mnenja upoštevala pri pripravi morebitne prihodnje zakonodajne pobude, ki bi zagotovila učinkovitejšo čezmejno zaščito in boljši dostop [...]

Oznake:

Pomladanska gospodarska napoved

Datum objave: sreda, 17. maj 2017

Evropska komisija Sloveniji za letos napoveduje 3,3-odstotno rast, za prihodnje leto pa 3,1-odstotno. V obeh letih bo rast v Sloveniji v največji meri poganjalo domače povpraševanje, v veliki meri pa tudi porast naložb, tako javnih kot zasebnih. Rast izvoza bo še vedno visoka, (5,8 % v letu 2017 in 5,4 % v 2018), a se [...]

Oznake:

Rast e-trgovanja

Datum objave: sreda, 17. maj 2017

Evropska komisija je objavila končno poročilo o preiskavi sektorja e-trgovanja. Poročilo potrjuje, da so imeli rast e-trgovanja v zadnjih desetih letih in zlasti preglednost cen in cenovna konkurenca na spletu velik vpliv na distribucijske strategije podjetij in vedenje potrošnikov. Preiskava je pokazala, da se je v zadnjih desetih letih večina proizvajalcev odločila za prodajo svojih [...]

Oznake:

Globalizacija in EU

Datum objave: torek, 16. maj 2017

Evropska komisija po predstavitvi bele knjige o prihodnosti Evrope začenja tudi razpravo o tem, kako lahko EU najbolje izkoristi globalizacijo ter se odzove na njene priložnosti in izzive. V zvezi z zunanjepolitičnim področjem Komisija poudarja pomen trajnostnega svetovnega reda, ki bi temeljil na skupnih pravilih in programih. EU bi lahko spodbujala sprejetje novih pravil o [...]

Oznake:

Kaj bodo angleške volitve pomenile za trg za delnic?

Datum objave: ponedeljek, 15. maj 2017

Peter Garnry, vodja strategij vrednostnih papirjev pri Saxo Bank, je komentiral vpliv prihajajočih angleških volitev na trg vrednostnih papirjev. Zmaga Mayeve, kot napovedana v anketah, bi lahko prinesla zanimive posledice za angleško gospodarstvo: Če predsednica vlade Mayeva iztrži zelo ugoden volilni rezultat v Veliki Britaniji, bi le ta lahko povzročil okrepitev britanskega funta in to [...]

Oznake:

Strategija za enotni digitalni trg

Datum objave: ponedeljek, 15. maj 2017

Evropska komisija je objavila vmesni pregled strategije za enotni digitalni trg. Od maja 2015 je sprejela 35 zakonodajnih predlogov in političnih pobud, kot so bile napovedane v strategiji za enotni digitalni trg. Osrednja pozornost je zdaj namenjena doseganju političnih dogovorov z Evropskim parlamentom in Svetom o vseh predlogih, zlasti posodobljenih pravil EU o telekomunikacijah, ki [...]

Oznake:

Posvet o prihodnjosti kmetijske politike

Datum objave: sobota, 13. maj 2017

Evropska komisija je v sklopu 12-tedenskega javnega posvetovanja o prihodnosti skupne kmetijske politike, ki se je končalo 2. maja 2017, prejela več kot 320.000 odzivov iz vseh 28 držav članic. V posvetovanje so se vključili tako posamezniki, nacionalni, regionalni in lokalni javni organi kot organizacije, ki zastopajo različne zainteresirane skupine. Komisija bo zdaj temeljito pregledala [...]

Oznake:

Nagrada za spodbujanje inovativnih rešitev

Datum objave: petek, 12. maj 2017

>Evropska komisija je predstavila novo nagrado v okviru programa Obzorje 2020 za spodbujanje inovativnih rešitev za spremljanje vodne infrastrukture (H2020-POWERWATERPRIZE-2017). Kandidati so vabljeni, da razvijejo brezžične tehnologije s samodejnim napajanjem za spremljanje stanja vodnih virov in infrastrukture v realnem času. Na razpis se lahko prijavijo inovatorji, univerze, mala in srednje velika podjetja ali nevladne organizacije [...]

Oznake:

Podaljšan rok za oddajo vlog

Datum objave: četrtek, 11. maj 2017

Evropska komisija je za en mesec podaljšala rok za oddajo vlog kmetov, ki so upravičeni do neposrednih plačil iz skupne kmetijske politike. Države članice se lahko tako prostovoljno odločijo podaljšati rok s 15. maja na 15. junij. Komisija se je za podaljšanje roka odločila na zahtevo držav članic, ki so za podaljšanje zaprosile že tretje [...]

Oznake:

Znani dobitniki evropske nagrade za književnost

Datum objave: ponedeljek, 8. maj 2017

Evropska komisija je objavila dobitnike evropske nagrade za književnost 2017. Nagrajence iz dvanajstih različnih evropskih držav so izbrale nacionalne žirije, ki so jih sestavljali založniki, knjigarnarji, avtorji in kritiki. Vsak nagrajenec bo na slavnostni podelitvi v Bruslju 23. maja 2017 iz rok komisarja za izobraževanje, kulturo, mlade in šport Tiborja Navracsicsa prejel 5.000 evrov nagrade. [...]

Oznake: