BDP v zadnjem četrtletju

Datum objave: sreda, 2. avgust 2017

Podatki Evropskega statističnega urada Eurostata kažejo, da se je sezonsko prilagojeni BDP tako v območju evra kot v celotni EU v drugem četrtletju 2017 v primerjavi s četrtletjem poprej povečal za 0,6 %. Glede na drugo četrtletje leta 2016 se je BDP v območju evra povečal za 2,1 %, v celotni EU pa za 2,2 [...]

Oznake:

Statistika turističnih nočitev

Datum objave: sobota, 15. julij 2017

Podatki evropskega statističnega urada Eurostata kažejo, da skoraj 90 % turističnih nočitev v EU opravijo prebivalci EU, kar pomeni, da turisti iz držav izven EU predstavljajo le okrog 10 % skupnega števila vseh turistov. Državljani EU pa na počitnicah približno 85 % turističnih nočitev opravijo v EU, le nekaj več kot 15 % pa na [...]

Oznake:

Sredstav za Afriške države, ki jih je prizadela suša

Datum objave: četrtek, 13. julij 2017

EU bo državam, ki jih je prizadela suša na Afriškem rogu, pomagala z dodatnimi humanitarnimi sredstvi v višini 60 milijonov evrov. V Somaliji, Etiopiji in Kenije je zaradi hude suše nezanesljivost preskrbe s hrano kritična. Od začetka leta je EU ljudem v stiski v Somaliji, Etiopiji, Keniji, Ugandi in Džibutiju skupno namenila že 260 milijonov [...]

Oznake:

Najbolj poseljene države

Datum objave: sreda, 12. julij 2017

Evropski statistični urad Eurostat je pred 11. julijem, svetovnim dnem prebivalstva, objavil podatke o populaciji EU. Evropska unija je imela 1. januarja 2017 511,8 milijona prebivalcev, leto poprej pa 510,3 milijona. Leta 2016 je bilo v EU rojenih 5,1 milijona otrok, enako število ljudi pa je umrlo, kar pomeni, da je bil naravni prirast v [...]

Oznake:

Sredstva za begunce

Datum objave: torek, 11. julij 2017

Evropski statistični urad Eurostat je pred 11. julijem, svetovnim dnem prebivalstva, objavil podatke o populaciji EU. Evropska unija je imela 1. januarja 2017 511,8 milijona prebivalcev, leto poprej pa 510,3 milijona. Leta 2016 je bilo v EU rojenih 5,1 milijona otrok, enako število ljudi pa je umrlo, kar pomeni, da je bil naravni prirast v [...]

Oznake:

Evropska solidarnostna enota

Datum objave: ponedeljek, 10. julij 2017

Pol leta po tem, ko je Evropska komisija ustanovila evropsko solidarnostno enoto, ter po tem, ko se je marca 2017 začelo usklajevanje med ponudbo in povpraševanjem na področju opravljanja prostovoljskega dela, se zdaj odpira tudi na tisoče delovnih mest in pripravništev. V ta namen Evropska komisija podpira dva projekta pod vodstvom italijanske in francoske javne [...]

Oznake:

Napoved Saxo Bank za tretje četrtletje: Počasno zaviranje

Datum objave: sreda, 5. julij 2017

Ker se obdobje kreditne ekspanzije končuje, naj bodo vlagatelji pozorni na možnost ponovne recesije. Saxo Bank, specializirana za spletno trgovanje s sredstvi ter naložbe, je danes objavila četrtletno napoved za svetovne trge in glavne ideje za trgovanje v Q3 2017. Po desetih letih eksperimentiranja z monetarno politiko postaja umik kreditov s svetovnih trgov resničnost. Po [...]

Oznake:

Enotna spletna platforma

Datum objave: nedelja, 18. junij 2017

Začela je delovati enotna spletna platforma za izmenjavo informacij o podjetjih v EU. Povezanost nacionalnih poslovnih registrov bo olajšala čezmejno trgovino ter izboljšala zaupanje in preglednost na enotnem trgu EU. Državljani, podjetja in nacionalni organi lahko prek portala e-pravosodje iščejo informacije o podjetjih iz nacionalnih poslovnih registrov. Novi sistem bo prav tako izboljšal komunikacijo med [...]

Oznake:

Dostopnejša dostava paketov

Datum objave: sobota, 17. junij 2017

Države članice EU so danes potrdile zakonodajni predlog Evropske komisije, ki bo potrošnikom in trgovcem na drobno zagotovil dostopno dostavo paketov in ugodne možnosti vračila tudi v odročnih krajih. Nova pravila, ki jih je Komisija predlagala maja 2016, bodo okrepila konkurenco, saj bodo cene preglednejše. Nacionalni poštni regulatorji pa bodo lahko spremljali čezmejne trge ter [...]

Oznake:

Šolanje beguncev

Datum objave: petek, 16. junij 2017

V Turčiji se je začel izvajati največji humanitarni program EU za izobraževanje v kriznih razmerah, ki naj bi približno 230.000 otrokom beguncem do konca leta 2017 omogočil šolanje. Begunske družine so v sklopu projekta o pogojnem nakazilu sredstev za izobraževanje, ki je prek instrumenta EU za begunce v Turčiji prejel 34 milijonov evrov, začele prejemati [...]

Oznake:

Novi ukrepi letalskega prometa

Datum objave: četrtek, 15. junij 2017

Evropska komisija je v okviru letalske strategije za Evropo sprejela dodatne ukrepe v podporo odprtim in povezanim letalskim trgom v EU in zunaj njenih meja. Komisija predlaga novo orodje, ki bo letalskim družbam EU zagotavljalo poslovanje na podlagi enakih možnosti ter EU v primeru ogrožanja povezljivosti omogočilo ukrepanje. Za spodbujanje naložb je sprejela smernice o [...]

Oznake:

Okrepitev finančnih trgov

Datum objave: torek, 13. junij 2017

Evropska komisija je danes sprejela nadaljnje korake za oblikovanje unije kapitalskih trgov, enega od osrednjih projektov Junckerjeve Komisije za spodbujanje zaposlovanja in rasti v Evropi. V vmesnem pregledu poroča o dosedanjem napredku ter določa devet novih prednostnih ukrepov: 1. povečanje pristojnosti Evropskega organa za vrednostne papirje in trge, da bi spodbudili učinkovitost usklajenega nadzora po [...]

Oznake:

NA KONVENCIJI PODELILI ZAHVALE IN PRIZNANJA

Datum objave: četrtek, 8. junij 2017

Konec maja smo imeli v Ljubljani v Cankarjevem domu prvi skupen zbor Lions in Leo članov, ki ga je vodil prejšnji guverner Boris Žnidarič. V klubu Cankarjevega doma je guverner Gregor Pajič predstavil zelo uspešno in aktivno dobrodelno leto. Izpolnil je vse cilje, ki si jih je zadal ob začetku leta in je tudi prvi [...]

Oznake:

Vključevanje migrantov na finsku trg dela

Datum objave: sreda, 7. junij 2017

Naložbeni načrt za Evropo bo podprl naložbe za lažje vključevanje migrantov in beguncev na finski trg dela. Sporazum med Evropskim investicijskim skladom in finskim upravnikom skladov Epiqus za naložbe s socialnim vplivom ter finskim ministrstvom za gospodarstvo predvideva 10 milijonov evrov podpore za usposabljanje in usklajevanje ponudbe delovnih mest in povpraševanja po njih za 2.500 [...]

Oznake:

Konferenca o okolju

Datum objave: torek, 6. junij 2017

Danes bo Evropska komisija skupaj z Odborom regij in malteškim predsedstvom Sveta EU na konferenci o okolju predstavila nedavno sprejeti Akcijski načrt za naravo, ljudi in gospodarstvo. Udeleženci bodo razpravljali o 15 ukrepih iz Akcijskega načrta in privlačnosti naložb v okolje in naravo. Zavarovana območja lahko ob pravilnem izvajanju predpisov EU lokalnim skupnostim prinesejo velike [...]

Oznake: