Podatki evropskega statističnega urada Eurostata kažejo, da v EU lahko pričakujemo skoraj dve leti daljše delovno življenje kot pred desetimi leti. Do povečanja je prišlo zlasti zaradi podaljšanja delovnega življenja žensk.

Trajanje delovnega življenja ponazarja število let, med katerimi bo oseba, starejša od 15 let, aktivna na trgu dela (zaposlena ali brezposelna).

Pričakovana dolžina delovnega življenja je leta 2015 v EU znašala 35,4 leta, kar je 1,9 let več kot leta 2005. Delovno življenje se je v tem obdobju bolj povečalo pri ženskah (32,8 v letu 2015 v primerjavi s 30,2 v letu 2005 ali +2,6 leti) kot pri moških (37,9 v letu 2015 v primerjavi s 36,7 v letu 20015 ali +1,2 leti).

Med članicami EU obstajajo precejšnje razlike. Dolžina delovnega življenja je tako na Švedskem 41,2 leti, kar je več kot deset let več kot v Italiji (30,7). Pričakovana dolžina delovnega življenja se je v obdobju od 2005 do 2015 najbolj povečala na Malti (+5,1 leto), najmanj pa na Danskem (+0,2 leti). V Sloveniji se je dolžina delovnega življenja povečala s 33,5 na 34,3 leta (+0,8).

Celotno sporočilo: http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7730722/3-14112016-BP-EN.pdf/3401e33e-7a1a-49f2-8acc-d9f6ce16a212

Komentirajte!

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.