19. aprila 2017 se je začel uporabljati nov sistem izdajanja elektronskih potrdil za boljši nadzor uvoženih ekoloških proizvodov, s katerim bo Evropska unija postala vodilna na področju sledljivosti in zbiranja zanesljivih podatkov o trgovini z ekološkimi proizvodi. Napredni sistem izdajanja elektronskih potrdil bo prispeval k okrepitvi določb o varnosti hrane in zmanjšanju tveganja za goljufije. Poleg tega bo zmanjšal upravno obremenitev gospodarskih subjektov in organov ter zagotavljal mnogo obsežnejše statistične podatke o uvoženih ekoloških proizvodih.
Po novem bodo uvozna spričevala dodana v celoviti računalniški veterinarski sistem TRACES, tj. obstoječi elektronski sistem EU za sledenje premikov prehrambnih proizvodov po EU. Za sistem TRACES, ki je stalno dostopen, se je že izkazalo, da olajšuje trgovino, saj trgovinskim partnerjem in pristojnim organom omogoča, da enostavno pridobijo podatke o premikih svojih pošiljk, hkrati pa pospešuje upravne postopke. Poleg tega se je izkazal za neprecenljivo sredstvo za omogočanje hitrega odzivanja na nevarnosti za zdravje s sledenjem premikom pošiljk in lažjim obvladovanjem tveganj zavrnjenih pošiljk.
Med šestmesečnim prehodnim obdobjem se bosta uporabljala oba sistema, tako papirna kot elektronska potrdila. Od 19. oktobra 2017 pa se bodo za uvožene ekološke proizvode uporabljala le še elektronska potrdila.
Celotno sporočilo: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-963_sl.htm
Dodatne informacije: https://ec.europa.eu/agriculture/organic/index_sl

Komentirajte!

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.