Boj proti sevanju pri radioterapiji

Evropska komisija je včeraj naslovila problem urgentnega pomanjkanja radioaktivnih izotopov v nuklearni medicini ter ključne probleme glede varovanja sevanju izpostavljenim pacientov ter zdravniškega osebja. V svojem sporočilu so med drugim predlagali različne načine za reševanje problematike povečane izpostavljenosti prebivalstva sevanju, ki je povezano s tehnološkim napredkom na področju radioterapije ter za preprečevanje nenamerne ali naključne izpostavljenosti sevanju.

Foto: rosiescancerfund.com, CC

Foto: rosiescancerfund.com, CC


Komisija v svojem sporočilu poudarja nujnost povezovanja različnih politik – od javnega zdravstva, raziskav, trgovine industrije ter varstva pred sevanjem – ter si prizadeva za mednarodno sodelovanje.