Evropska komisija je objavila oceno osnutkov načrtov držav članic za izpolnitev ciljev energetske unije EU. Ob tem je izpostavila več področij, ki bi jih bilo treba izboljšati, ter pozvala k skupni okrepitvi ambicij.

Komisija je v analizi osnutkov nacionalnih načrtov proučila njihov skupni prispevek k izpolnjevanju ciljev energetske unije in ciljev EU za leto 2030. Osnutki nacionalnih energetskih in podnebnih načrtovniso dovolj ambiciozni niti glede energije iz obnovljivih virov niti glede prispevkov k energijski učinkovitosti. Pri energiji iz obnovljivih virov bi vrzel lahko znašala 1,6 odstotne točke, pri energijski učinkovitosti pa celo 6,2 odstotne točke (če upoštevamo porabo primarne energije) ali 6 odstotnih točk (če upoštevamo porabo končne energije). Države članice imajo zdaj na voljo šest mesecev, da zvišajo raven svojih ambicij. Cilj priporočil Komisije je, da državam pomagajo pri dokončanju načrtov do konca leta 2019 in njihovem izvajanju v prihodnjih letih.

Evropska unija je prvo večje gospodarstvo, ki je vzpostavilo pravno zavezujoč okvir za uresničitev zavez, sprejetih v okviru Pariškega sporazuma, in tokrat so države članice prvič pripravile osnutke celovitih nacionalnih energetskih in podnebnih načrtov. Ker pa po sedanjih načrtih ne bi dosegli niti ciljev na področju energije iz obnovljivih virov niti potrebnih prispevkov k energijski učinkovitosti, bo treba za izpolnitev splošnih podnebnih in energetskih ciljev EU skupno okrepiti ambicije.

Komentirajte!

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.