Evropska komisija je pred junijskimEvropskim svetom pregledala pripravljenost Evropske unije na izstop Združenega kraljestva in ukrepe ob nepredvidljivih dogodkih, zlasti v luči podaljšanja datuma izstopa na 31. oktober 2019.

Zaradi negotovosti glede ratifikacije ločitvenega sporazuma in splošnih političnih razmer v Združenem kraljestvu je izstop države iz EU brez dogovora 1. novembra 2019 še vedno zelo možen, čeprav nezaželen scenarij. Komisija se nanj pripravlja od decembra 2017. Do zdaj je predložila 19 zakonodajnih predlogov, 18 pa sta jih Evropski parlament in Svet EU že sprejela. O preostalem predlogu, ki se nanaša na uredbo o nepredvidljivih dogodkih v zvezi s proračunom EU za leto 2019, je bil že dosežen politični dogovor, akt pa naj bi bil uradno sprejet še ta mesec. Komisija je poleg tega sprejela 63 nezakonodajnih aktov in objavila 93 obvestil o pripravljenosti. Glede na podaljšanje izstopnega datuma je Komisija pregledala vse navedene ukrepe za zagotovitev, da še vedno služijo svojemu namenu. Ugotovila je, da ni potrebe po nobeni vsebinski spremembi ukrepov in da ti še vedno ustrezajo svojemu namenu. Zato ne namerava predložiti nobenih novih ukrepovpred izstopnim datumom.

Komentirajte!

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.