Po ureditvi, ki velja v Republiki Sloveniji, ima Sistemski operater distribucijskega omrežja (SODO) koncesijo za izvajanje te gospodarske javne službe, hkrati pa nima lastnega distribucijskega omrežja, zato ga najema od elektro distribucijskih podjetij. Le-ta mesečno izstavijo račune za najem omrežij, ki jih je določila Agencija RS za energijo. V zadnjih mesecih je SODO stopnjeval pritisk na elektrodistribucijska podjetja in zahteval, da račune znižajo za 1.650.000 Eur na leto za domnevne dodatne stroške delovanja SODO, ki pa jim jih Agencija RS za energijo ne prizna.

Zadnjih nekaj mesecev so elektrodistribucijska podjetja in SODO spor reševali tako, da je SODO poravnaval vsaj del računa za uporabo električnih omrežij, zadnje račune pa je zavrnil v celoti. Ker gre za precejšnje zneske, lahko po mnenju Sindikata delavcev v energetiki zavrnitev računov ogrozi likvidnost elektrodistribucijskih podjetij ter ogrozi plačilo plač zaposlenim in sprotno poravnavanje drugih terjatev kupcev.

Sindikat delavcev v energetiki pa poudarja, da je takšna ureditev nesmiselna – tako rekoč edinstvena v EU na področju distribucije elektro energije. Ureditev, ki jo imamo v Sloveniji je nesmotrna in škodljiva, je pa rešitev te anomalije v celoti v pristojnosti Vlade Republike Slovenije. Stanje, ko imamo sistemskega operaterja s koncesijo brez distribucijskega omrežja, ki ga mora najemati od elektrodistribucijskih podjetij pomeni podvajanje funkcij in popolnoma nepotreben dodaten strošek za uporabnike. SODO, ki se je v vseh letih obstoja pokazal kot povsem nepotreben birokratski vmesni člen v elektrodistibuciji, s svojo drago upravljalsko strukturo, brez dodane vrednosti za uporabnike, prinaša uporabnikom samo višje mesečne položnice. Gre torej v celoti za sistemski problem in Vlada Republike Slovenije se niti slučajno ne more izogniti svoji odgovornosti.

Tudi zaradi navedenih primerov je sindikat ob napovedi stavke zapisal prvo in najpomembnejšo stavkovno zahtevo – potrebna je strateška ureditev tako elektrodistribucije kot celotne slovenske energetike.

Branko Sevčnikar, predsednik SDE Slovenije

Komentirajte!

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.