Biološke odpadke lahko ločujemo tudi brez gnitja in neprijetnih vonjav

Kar 30 odstotkov vseh tedensko pridelanih odpadkov je bioloških, ki zaradi procesa razpadanja močno smrdijo, privabljajo mrčes in obenem obremenjujejo okolje s toplogrednimi plini ter onesnažujejo podtalnico. Eden prvih korakov k zmanjševanju količin odpadkov sta ločeno zbiranje in recikliranje le-teh.

Dejstvo je, da večina bioloških odpadkov nastane v kuhinji in ker je sprotno odnašanje zamudno, jih nekaj dni zbiramo v dragih in nerodnih biorazgradljivih vrečkah ter jih nato odnesemo v zabojnik ali na kompost. Težava je v tem, da biološki odpadki zaradi prisotnosti zraka začnejo gniti ter oddajati neprijetne vonjave in privabljati mrčes.
Rešitev brez uporabe vrečk, brez neprijetnih vonjav in brez nadležnega mrčesa ponujajo v podjetju Plastika Skaza, kjer proizvajajo koš za ločevanje bioloških odpadkov Organko. Narejen je iz reciklirane plastike in primeren za ločevanje vseh vrst bioloških odpadkov, tudi citrusov, jajčnih lupin in mesa.

Vir: http://www.energijadoma.si/znanje/iz-prakse/bioloske-odpadke-lahko-locujemo-tudi-brez-gnitja-in-neprijet