Podatki Evropskega statističnega urada Eurostata kažejo, da se je sezonsko prilagojeni BDP v območju evra v četrtem četrtletju 2016 v primerjavi s četrtletjem poprej povečal za 0,4 %, v celotni EU pa za 0,5 %. Glede na enako četrtletje leta 2015 se je BDP v območju evra povečal za 1,7 %, v celotni EU pa za 1,9 %. V Sloveniji se je BDP v četrtem četrtletju 2016 v primerjavi s četrtletjem poprej povečal za 1,2 %, na letni ravni pa za 3,6 %.

Celotno sporočilo: http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7895028/2-07032017-AP-EN.pdf/a2cd0972-84a9-43a5-bfd1-a75b25faede8

Komentirajte!

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.