Avstrija v evropskem vrhu ustreznega ravnanja z odpadki

Podjetje Saubermacher Slovenija sledi izkušnjam matične družbe v Gradcu
Po podatkih Evropske komisije, ki je objavila del rezultatov zunanje študije o ravnanju držav članic s svojimi komunalnimi odpadki se je Avstrija, kjer domuje tudi matično podjetje družbe Saubermacher, uvrstila na sam vrhu ustreznega upravljanja te dejavnosti. Po zahtevanih merilih študije in zbranih ključnih podatkih ima severna soseda obsežen sistem zbiranja odpadkov in na odlagališča odlaga manj kot 5 % svojih odpadkov. V Avstriji so dobro razvili tudi sisteme recikliranja in zadostne zmogljivosti obdelave odpadkov, obenem pa učinkovito obdelujejo biološko razgradljive odpadke. V svojih politikah ravnanja z odpadki praviloma efektivno združujejo pravne, upravne ter gospodarske instrumente.
Podjetje Saubermacher Slovenija, ki je pooblaščeno za izvajanje storitev gospodarnega ravnanja z odpadki v Sloveniji, pri svojem poslovanju sledi izkušnjam ter znanjem materinske družbe v Gradcu, kar podjetju zagotavlja racionalno, hitro, strokovno ter kvalitetno izvajanje storitev. Dejavnosti podjetja so usmerjene k iskanju okolju prijaznih rešitev za različne vrste odpadkov, katerih povzročitelji so tako gospodinjstva kot gospodarski subjekti proizvodnih ter storitvenih dejavnosti.
Letošnje poročilo Evropske komisije sicer razvršča 27 držav članic po 18 merilih, pri čemer se uporabljajo zelene, oranžne in rdeče zastavice na področjih, kot so skupna količina recikliranih odpadkov, določanje cen za odstranjevanje odpadkov ter kršitve evropske zakonodaje. Slovenija se s petimi rdečimi zastavicami uvršča v sredino seznama. V podjetju Saubermacher Slovenija verjamejo, da bi lahko Slovenija z intenzivnim delom vseh deležnikov ter učinkovitejšo izmenjavo izkušenj ter znanj iz držav, ki so v samem evropskem vrhu učinkovitosti ravnanja z odpadki, rdeče zastavice zelo hitro zamenjala z zelenimi.