Alkošola

alko2

Dejstvo je, da ima Slovenija velik problem na področju odvisnosti od alkohola in njegovih posledic. Registrirana poraba čistega alkohola na prebivalca, starejšega od 15 let, znaša za Slovenijo 10,5 litra, če k temu prištejemo še neregistrirano porabo, ki je po ocenah Svetovne zdravstvene organizacije za dodatne štiri do pet litrov na prebivalca večja, je stanje v Sloveniji več kot zaskrbljujoče. Anketa med petnajstletniki je dodatno pokazala , da jih alkohol redno uživa že 1/3, in sicer dvakrat na teden. Da je alkohol v Sloveniji drugi najpomembnejši dejavnik tveganja za prezgodnjo smrt in invalidnost torej nič nenavadnega…
V mesecu maju, nekaj dni po tragični nesreči, v kateri sta, za posledicami vožnje pod vplivom alkohola, preminili dve mladi dekleti, ena izmed njih študentka medicinske fakultete, so študenti Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani stopili skupaj in na pobudo profesorice dr. Zvonke Zupančič Slavec organizirali projekt Alkošola s sloganom »Namerno le zmerno«.
»Namen projekta je osveščanje ljudi o posledicah tveganega pitja in zmanjšanje zlorab alkohola v družbi, predvsem pri mladih. Naš namen ni moraliziranje in borba za prepoved alkohola, saj se je že skozi zgodovino pokazalo, da takšno delovanje ni uspešno. Želimo pa, da bi ljudje spremenili odnos do pitja alkohola in ga pili zmerno ter odgovorno, otroci in mladina pa se že dovolj zgodaj zavedali vseh posledic, ki jih sebi in drugim lahko povzročijo osebe, ki pijejo prekomerno« je povedala Mina Pirih, študentka 1. Letnika MF UL, vodja projekta Alkošola, ter dodala, da želijo do mladih pristopiti na prijateljski , nevsiljiv način, ter jih preko različnih delavnic, ki jih že pripravljajo, spodbuditi k odgovornemu odnosu do alkohola.
Z ekipo projekta, ki jo trenutno sestavlja 10 aktivnih študentov, projekt pa je v enem dnevu podprlo že več kot 80 študentov, že pripravljajo programe delavnic, saj se zavedajo, da samo z besedami ne bo ustreznih rezultatov. Mladim želijo ponuditi tako izobraževanje kot različne aktivnosti. V ta namen potekajo pogovori z različnimi skupinami in zavodi, ki se že ukvarjajo s problematiko prekomernega uživanja alkohola. Aktivnosti in delavnice bodo predvidoma začeli izvajati v šolskem letu 2013/2014.