AKADEMIJA DANES V ZNAMENJU STRUKTURNIH SPREMEMB

Drugi dan 4. Akademije aktivnega državljanstva in podjetništva ki te dni poteka v organizaciji Mreže idej v Piranu, je s predavanjem otvoril dr. Aljaž Kunčič iz Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani. Ob predstavitvi stanja v Sloveniji je povedal, da neenakost v dohodkih obstaja, da pa je neenakost v premoženju mnogo večja. „To pa pomeni, da morajo starejši pomagati mlajšim. V svetu je slika ravno obratna.“ Ko je govoril o projekcijah v prihodnosti je povedal, da bo leta 2014 Slovenija poleg Cipra edina v EU z negativno gospodarsko rastjo. „Minister Šušteršič je pred dnevi povedal, da je pozitiven učinek pridružitve Slovenije evropskemu monetarnemu sistemu ta, da Banka Slovenije nima več kontrole nad monetarno politiko. Obenem je Slovenija ena bolj davčno obremenjenih držav v EU. Med nizanjem razlogov je poudaril veliko navado, ki je v Sloveniji praksa nevarnih razsežnosti. “V Sloveniji je namreč praksa ta, da ljudje ki odločajo o državnem premoženju, kadrujejo ljudi iz svojih socialnih omrežij! To se mi zdi alarmantno!” Na koncu je povzel da je skrajni čas, da se igra med politiko in gospodarstvom preneha!

Predavanje mag. Roka Sprunka iz Utrecht University ki je sledilo, je analizo stanja začel s pogledom poti gospodarske rasti od leta 1952 ki je pokazala, da nas je osamosvojitev precej drago stala. „Danes Slovenija potrebuje trdno gospodarsko rast in dolgoročno vzdržne javne finance. Ne potrebuje pa predsednikov vlad, ki na Wall Streetu špekulirajo o bankrotu lastne države!“ Kot primer dobre prakse je omenil Nizozemsko, ki je uvedla Urad za analizo ekonomske politike. „Tam so uvedli cost-benefit analizo ekonomske politike i_MG_1837n ukrepi so sprejeti transparentno in ne tako kot v Sloveniji – čez palec!“ Kot težavo Slovenije je omenil tudi krog privilegiranih, ki želijo svoj privilegij podaljševati, s tem pa mladi ne pridejo do priložnosti. Svoje predavanje je zaključil z oceno, da je reforma pokojninskega sistema v Sloveniji sicer nujna, a ga skrbi, saj Slovenija nima strokovnjakov za uvedbo dobrega pokojninskega sistema in dodal: „Če bi Sloveniji uspelo zvišati gospodarsko rast za 1% in znižati dolgoročne obrestne mere na 3% do leta 2014, bi z višjo rastjo in nižjimi stroški zadolževanja lahko stabilizirala dinamiko dolga.“

Na 4. Akademiji se ravnokar odvija okrogla miza z direktorji uspešnih Slovenskih podjetij.