Agrokor podaljšal ponudbo za odkup deleža družbe Mercator

laško

Včeraj je nadzorni svet družbe Pivovarna Laško nadaljeval 31. redno sejo, ki jo je 26.4.2011 prekinil zaradi prispele odločbe Urada za varstvo konkurence RS (UVK) in z njo povezanih novih dejstev v postopku prodaje deleža družbe Mercator. Člani nadzornega sveta so se danes seznanili z omenjeno odločbo UVK, s tožbo zoper njo na vrhovnem sodišču RS in s predlogom za izdajo začasne odredbe, zaradi odprave odločbe UVK. Seznanil se je še z vsebino predloga Kapitalske družbe glede sklica skupščine delničarjev.
Nadzorni svet je obravnaval nova dejstva glede prodaje deleža v družbi Mercator in podprl upravo pri nadaljevanju postopkov prodaje. Družba Agrokor je podaljšala veljavnost ponudbe. Za predsednika nadzornega sveta je bil izvoljen dr. Vladimir Malenković. Skupščina delničarjev bo predvidoma v mesecu juniju.
Uprava Pivovarne Laško mora kot ključno dejstvo za finančno sanacijo družbe upoštevati, da v mesecu juniju zapade večina kratkoročnih posojil bank, ki jih brez dodatnega kapitala in doseženega dogovora z upnicami ne bo mogla poravnati.