Na evropski platformi za spletno reševanje sporov, ki jo je Evropska komisija vzpostavila februarja 2016, je bilo v prvem letu vloženih več kot 24.000 pritožb potrošnikov. Več kot tretjina pritožb zadeva čezmejne nakupe znotraj EU. Največ pritožb zadeva oblačila in obutev, letalske vozovnice ter blago na področju informacijske in komunikacijske tehnologije.

Platforma posreduje spore v zadevah, ki so bile vložene v njenem okviru, pooblaščenim organom za alternativno reševanje sporov, ki spoštujejo zavezujoče zahteve glede kakovosti, določene na ravni EU. Na platformi, dostopni v vseh uradnih jezikih EU, je do sedaj registriranih 260 organov za alternativno reševanje sporov.

Celotno sporočilo: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-727_sl.htm

Komentirajte!

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.