Evropska komisija je objavila tretje poročilo o državljanstvu, v katerem predstavlja ukrepe, s katerimi bo zagotovila, da bodo lahko državljani EU pri delu, na potovanjih ter pri študiju ali udeležbi na volitvah v polni meri uživali svoje pravice. Evropejci so bolje kot kdaj koli prej seznanjeni s statusom, ki ga imajo kot državljani Unije, delež tistih, ki želijo bolje poznati svoje pravice, pa se še naprej povečuje. Podatki standardnega Eurobarometra (EB86), objavljeni decembra 2016, kažejo, da več kot 80 % Evropejcev (90% Slovencev) ceni zlasti pravico do prostega gibanja, ki jim omogoča, da živijo, delajo, študirajo in poslujejo po vsej EU. Vendar državljani EU zaradi pomanjkljivega poznavanja ne uveljavljajo v polni meri svoje pravice do glasovanja na evropskih in lokalnih volitvah, mnogi pa tudi niso seznanjeni s pravico do konzularne zaščite. V poročilu o državljanstvu EU za leto 2017 so zato določene prednostne naloge Komisije za nadaljnje ozaveščanje o teh pravicah in njihovo lažje uveljavljanje v praksi.

Poročilo se na podlagi povratnih informacij, ki so jih državljani posredovali v anketah in javnih posvetovanjih, osredotoča na štiri glavna področja: 1) spodbujanje pravic iz državljanstva EU in skupnih vrednot EU, 2) povečanje udeležbe državljanov v demokratičnem življenju EU, 3) poenostavitev vsakdanjega življenja državljanov EU, 4) krepitev varnosti in spodbujanje enakosti.

Za uresničitev teh ciljev bo Komisija sprejela več ukrepov, na primer:

• organizacijo vseevropske informacijske kampanje o pravicah iz državljanstva EU, da bi državljani bolje razumeli svoje pravice;
• okrepitev prostovoljstva: Komisija želi mladim zagotoviti več priložnosti za prispevanje v korist družbe in izkazovanje solidarnosti. Evropska solidarnostna enota, ki je začela delovati 7. decembra 2016, nudi mladim priložnost, da pridobijo dragocene izkušnje in hkrati izkažejo solidarnost z ljudmi v stiski;
•predlog za vzpostavitev „enotnega digitalnega portala“, da se državljanom omogoči enostaven spletni dostop do informacij, pomoči in storitev reševanja težav za številna administrativna vprašanja;
• okrepitev dialogov z državljani in spodbujanje javnih razprav za izmenjavo mnenj z državljani EU ter izboljšanje njihovega razumevanja o učinku Unije na njihovo vsakdanje življenje. • spodbujanje dobrih praks, ki bodo državljanom v pomoč pri glasovanju in kandidiranju na volitvah EU, zlasti na volitvah leta 2019.

Celotno sporočilo: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-118_sl.htm
Poročilo o državljanstvu za leto 2017 in povzetki poročila za posamezne države članice so dostopni na: http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=51132

Komentirajte!

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.