Projektna skupina za kmetijske trge je komisarju EU za kmetijstvo in razvoj podeželja Philu Hoganu predstavila svoje poročilo glede položaja kmetov v verigi preskrbe s hrano. Evropska komisija bo zdaj skladno s svojo stalno podporo kmetijskemu sektorju priporočila preučila in pripravila ustrezen odziv politike.

Projektna skupina, ki jo sestavlja dvanajst neodvisnih strokovnjakov, je bila ustanovljena zaradi vse večje zaskrbljenosti glede globalnega razvoja v verigi preskrbe s hrano in zlasti položaja proizvajalcev v tej verigi. Projektna skupina je bila zato pozvana k razpravi o številnih pomembnih vprašanjih z namenom izboljšanja položaja kmetov v verigi preskrbe s hrano.

V zvezi z opozorili, da kmetje nosijo večino posledic nestanovitnosti cen in dolgih obdobij, med katerimi so cene nizke, projektna skupina v poročilu navaja, da bi bilo okvir politike o verigi preskrbe „mogoče in treba nadalje izboljšati“. Med ostalim je v poročilu tudi poziv k novim pravilom na ravni Unije v zvezi z nepoštenimi trgovinskimi praksami in izvajanjem uspešnih sistemov izvrševanja v državah članicah, na primer preko razsodnika.

Ostala priporočila zadevajo boljšo preglednost trga, povečanje sodelovanja med kmeti, lažji dostop kmetov do finančnih sredstev in izboljšanje uporabe instrumentov za obvladovanje tveganja.

Celotno sporočilo: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3658_sl.htm
Dodatne informacije: http://ec.europa.eu/agriculture/agri-markets-task-force/index_en.htm

Komentirajte!

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.