14. konferenca strank konvencije Združenih narodov

Evropska unija je na 14. konferenci strank konvencije Združenih narodov o biotski raznovrstnosti (CBD COP 14) v Šarm el Šejku v Egiptu pozvala k odločnejšemu svetovnemu odzivu za zaščito biotske raznovrstnosti. EU je med glavnimi podporniki mednarodnih prizadevanj za mednarodni dogovor oglobalnem okviru za biotsko raznovrstnost za obdobje po letu 2020. Vključitev vprašanj glede biotske raznovrstnosti v projekte na področju kmetijstva, energetike, rudarstva, industrije in infrastrukture je ključno za ohranjanje globalnega dviga temperature pod 2 °C v skladu s pariškim podnebnim sporazumom.

EU je z več kot 350 milijoni evrov letnih naložb v biotsko raznovrstnost v državah v razvoju največja donatorica za zaščito biotske raznovrstnosti v svetu. Vse večja ozaveščenost o pozitivni vlogi biotske raznovrstnosti in ekosistemov za zdravje in prehransko varnost v Evropi pa je za EU dobro izhodišče, da lahko prevzame vodilno vlogo v svetu na tem področju. Politična razprava o biotski raznovrstnosti naj bi pripomogla tudi k temu, da bo na naslednji letni konferenci (COP15) na Kitajskem lažje doseči ambiciozne in skupne rezultate.